Studlancer.net

 

Авторские учебные работы

Служба поддержки:

Бесплатно0 (800) 357-234

БЦ "Реноме" г. Киев, ул. Деловая 5

Українська мова

Угода користувача

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей документ (далі - "Угода") укладається між персоналом сервісу www.studlancer.net (далі - "Персонал сервісу") і його зареєстрованими користувачами (далі - "Користувач") і визначає порядок використання сервісу Studlancer (далі - "Сервіс") на викладених нижче умовах.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Сервіс - сукупність програмних та апаратних засобів, об'єднаних простором доменного імені www.studlancer.net, що забезпечують взаємодію між Користувачами.

Користувач - фізична або юридична особа, яка здійснила реєстрацію в сервісі відповідно до умов цієї Угоди.

Обліковий запис - унікальне ім'я (логін) і пароль для доступу до персональних сторінок Користувача в рамках Сервісу.

Студент - Користувач, який пройшов процедуру реєстрації в рамках Сервісу з метою пошуку Творчої роботи або Виконавця для її написання.

Виконавець - Користувач, який пройшов процедуру реєстрації в рамках Сервісу з метою надання послуг з написання Творчих робіт для інших Користувачів.

Творча робота - результат інтелектуальної праці Виконавця, створений у вигляді електронного документа для використання в рамках Сервісу

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

Відповідно до цієї Угоди в рамках Сервісу Користувачеві надаються наступні види послуг:

 • розміщення персональних даних, у тому числі резюме, Творчих робіт та інших матеріалів;
 • пошук Виконавців або Студентів для написання Творчих робіт;
 • пошук пропозицій чи замовлень з написання Творчих робіт.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права та обов'язки Користувачів

Користувач, що виступає в якості Студента, має право купувати готові Творчі роботи і замовляти написання нових Творчих робіт у Виконавців

Користувач, який виступає в якості Виконавця, має право публікувати готові Творчі роботи для продажу і виконувати Творчі роботи на замовлення Студентів.

4.1.1. Користувачам забороняється:

 • обмінюватися контактною інформацією між собою. Всі контакти з іншими Користувачами здійснюються за допомогою інтерфейсів Сервісу, або через службу підтримки Сервісу. Спроби здійснення угод поза Сервісом, обміну контактною інформацією фіксуються і можуть стати причиною блокування Користувача. У випадку обміну контактами Сервіс має право відмовити в поверненні коштів користувачеві.
  Спонукання та провокація Виконавцями до надання їм контактів з боку Студентів також є грубим порушенням правил;
 • створювати більш ніж один обліковий запис для Студента та один для Виконавця. Наслідок дублювання - беззастережне блокування користувача без права на будь-яке відшкодування;
 • публікувати в рамках Сервісу Творчі роботи та інформацію, що порушують авторські права третіх осіб, наклеп, образи, пропаганду ненависті, дискримінації, терору, насильства;
 • використовувати Сервіс в протиправних цілях;
 • здійснювати протизаконні дії з використанням Сервісу;
 • створювати фіктивні Облікові записи, які можуть використовуватися в подальшому для нанесення матеріального збитку Сервісу і третім особам;
 • розголошувати конфіденційну інформацію, яка використовується для доступу до Облікового запису.

4.1.2. Користувачі мають право:

 • звернутися в службу підтримки з питань роботи Сервісу і дій користувачів в рамках замовлення Творчих робіт. Технічна підтримка Сервісу забезпечується Персоналом в постійному режимі. Консультації користувачів здійснюються згідно з графіком роботи служби підтримки.
 • на повне або часткове повернення коштів у разі здійснення передоплати через платіжні інтерфейси Сервісу за Творчу роботу і не отримання від Виконавця Творчої роботи відповідно до завдання або опису. Рішення про повернення приймається на підставі заявки Користувача в арбітражну комісію Сервісу.

4.1.3. Користувач несе відповідальність:

 • за всі дії, здійснені від імені Користувача в рамках Сервісу;
 • за якість і своєчасність виконання прийнятих в рамках Сервісу зобов'язань (за несвоєчасне виконання або відмову від виконання роботи Виконавцем, можливе стягнення штрафу у розмірі суми вартості роботи);
 • за безпеку конфіденційної інформації, яка використовується для доступу до Облікового запису;
 • Виконавець несе відповідальність за зміст і якість опублікованих в рамках Сервісу Творчих робіт.
 • Студент несе відповідальність за надання неповних відомостей та вимог до Замовлення.
 • Виконавець зобов'язується не використовувати в написанні робіт штучний інтелект. Роботи виконані за допомогою штучного інтелекту типу Chat GPT, Bard та подібними прийматися не будуть. Акаунт такого Виконавця буде негайно заблокований без права на будь-які відшкодування по виконаним замовленням.
 • За неякісне, невчасне або відмову від виконання Виконавцем взятої на виконання Творчої роботи кошти повертаються на баланс Студента за його вимогою та після розгляду такого випадку Арбітражем/адміністрацією. При цьому з Виконавця додатково стягується штраф в розмірі не менше ніж сума комісії по такому замовленню. Сума штрафу не може перевищувати загальну вартість замовлення.

4.1.4. Користувач зобов'язаний:

 • Виконавець зобов’язаний безкоштовно доопрацьовувати Замовлення по запиту Студента протягом гарантійного терміну: для Дипломів та Дисертацій протягом 20 днів, для всіх інших видів робіт - 10 днів. За вимогою Студента гарантійний термін може бути пролонговано;
 • Виконавець зобов’язується не публікувати та не виставляти на продаж будь-де виконані замовлення протягом гарантійного терміну, якщо інше не вказано в вимогах до виконаного ним замовлення.

4.2. Права та обов'язки Сервісу

4.2.1. Персонал Сервісу не несе відповідальність:

 • за дії користувачів, які порушують чинне законодавство;
 • за інформацію та матеріали, що розміщуються Користувачами в рамках Сервісу і поза ним;
 • за якість товарів та послуг, що надаються Користувачами;
 • за будь-яку шкоду та / або упущену вигоду користувачів і / або третіх осіб у результаті використання або неможливості використання Сервісу.

4.2.2. Адміністрація Сервісу має право:

 • в односторонньому порядку розірвати з Виконавцем договір співпраці в разі неякісного виконання робіт, підтвердженням чого є середня оцінка Виконавця менше 4 (чотирьох) і/або наявність скарг від замовників.
 • в односторонньому порядку пролонгувати термін перерахування депоненту і/або гарантійний термін замовлення.

5. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ УГОДИ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

 • безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї Угоди є реєстрація в Сервісі;
 • прийняття умов цієї Угоди означає безумовне прийняття Користувачем умов діючих правил Сервісу;
 • Користувачі погоджуються з усіма пунктами даної угоди і не можуть оскаржувати його в третіх інстанціях;
 • порядок прийняття (акцепту) умов оновлених редакцій передбачений пунктом 6 цієї Угоди.

6. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ

 • персонал Сервісу володіє правом в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди, а також діючі правила. Зміни набирають чинності з моменту публікації, якщо інший термін не обумовлений додатково. Принципові зміни супроводжуються розсилкою повідомлень Користувачам у рамках Сервісу.
 • використання Сервісу після внесення змін означає безумовне прийняття (акцепт) Користувачем умов оновленої редакції Угоди.
 • персонал Сервісу володіє правом в односторонньому порядку анулювати Угоду, якщо Обліковий запис Користувача не використовувався впродовж останніх 12 календарних місяців. Під використанням Облікового запису мається на увазі авторизація Користувача в Сервісі.